fz_animacja

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa w Fabryce Zabawy w czasie epidemii

fz_animacja

nowoczesny

Plac Zabaw

dla dzieci

fz_animacja

dla Klubowiczów Fabryki Zdrowia

-10% na wszystkie wejscia

do Fabryki Zabawy!

fz_animacja

nowoczesny

Plac Zabaw

dla dzieci

Regulamin imprez urodzinowych

 1. Impreza urodzinowa organizowana jest w jednym z pokoi urodzinowych, które znajdują się w sali zabaw
  „Fabryka Zabawy” przy ul. Handlowej 5 w Stalowej Woli.
 2. Rezerwacja wstępna terminu imprezy urodzinowej może być dokonana osobiście, telefonicznie .
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości min. 50 zł  gotówką w recepcji Fabryki Zabawy.
  Zadatek wpłacony jest przez Zamawiającego (Rodzic lub Opiekun DZIECKA) na konkretny termin i godzinę
  przyjęcia urodzinowego i jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z imprezy urodzinowej w terminie krótszym niż
  3 dni od planowanej daty uroczystości. W sytuacji przeniesienia przyjęcia urodzinowego na inną datę – zaliczka
  nie przepada.
 4. Rezerwacja terminu imprezy – bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego ważna jest przez 7 dni
  kalendarzowych od momentu założenia rezerwacji wstępnej. W razie braku zadatku w terminie, rezerwacja
  zostaje automatycznie anulowana przez Organizatora (Fabryka Zabawy).
 5. Impreza urodzinowa zaplanowana jest na 3 godziny (czas liczony jest od ustalonej godziny a nie od momentu
  zebrania się Małych Gości), minimalna liczba uczestników przyjęcia urodzinowego wynosi – łącznie z Jubilatem – 6
  dzieci. Za uczestnika uważa się dziecko w wieku 2 – 12 roku życia.
 6. Zamawiający (Rodzic lub Opiekun) zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie bądź
  osobiście o ostatecznej liczbie gości na 1 dzień wcześniej przed planowaną imprezą.
 7. W przypadku mniejszej liczby dzieci Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za wymaganą liczbę dzieci zgodnie z wybranym Pakietem Urodzinowym. W sytuacji, gdy w
  przyjęciu urodzinowym uczestniczy większa ilość dzieci – opłata pobierana będzie za rzeczywistą liczbę Małych
  Gości zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej (zgodny z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem wyłącznie dla
  dzieci będących uczestnikami przyjęcia. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek urodzinowy może
  być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.
 9. Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego własnej piniaty, własnego jedzenia i picia w tym szampana typu Piccolo –
  wyjątek stanowią owoce i tort urodzinowy , za który Zamawiający
  ponosi wyłączną odpowiedzialność. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne należy okazać paragon za
  zakupiony tort lub podpisać stosowne oświadczenie w recepcji Fabryki Zabawy.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy urodzinowej odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie/Rodzice.
 11. Poczęstunek dla Rodziców/Opiekunów (kawa, herbata itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą w znajdującej
  się na terenie Sali zabaw kawiarni MP Caffe.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Imprez Urodzinowych zastosowanie mają zapisy
  Regulaminu sali zabaw „Fabryka Zabawy”.

Polityka prywatności | Polityka cookies Realizacja: rychlak.design

Facebook